Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemeen persoonlijk gebruik en wordt zonder expliciete of impliciete garantie met betrekking tot nauwkeurigheid of geldigheid verstrekt.

Elke toegang tot en gebruik van de informatie is op eigen risico van de gebruiker.

Het Fotografieinstituut is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van activiteiten die zijn ondernomen op basis van informatie van deze website, noch voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enig materiaal erop.

Het Fotografieinstituut wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van en verantwoordelijkheid voor enig individu met betrekking tot de gevolgen van iets dat door dit individu, geheel of gedeeltelijk op basis van deze website, is gedaan of verzuimd werd te doen.

Voordat een gebruiker zich op enige informatie op deze website verlaat, dient hij om bevestiging te vragen van instantie of de branche waar de informatie vandaan komt of door wie het wordt goedgekeurd.

Het Fotografieinstituut behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, verbeteren, aan te passen of anderszins te veranderen.

Informatie over academische programma's en cursussen of elke andere regeling voor een cursus, met inbegrip van het cursusgeld, personeel en de planning, is slechts een uiting van de intenties van Het Fotografieinstituut en is geen bindend aanbod of bindende garantie aan u.

Het Fotografieinstituut behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving programma's of cursussen te beëindigen of te veranderen en om een beperking aan het aantal inschrijvingen in enig programma of enige cursus op te leggen.

De verschaffing van een URL of link is voor het gemak van gebruikers van deze website. Het betekent niet dat Het Fotografieinstituut die URL of link of de informatie op die website onderschrijft.

Het Fotografieinstituut is een dochterbedrijf van Online Education Pty. Limited.

 

Gratis Prospectus Downloaden