Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Online Education Pty. Limited. Hieronder volgt een overzicht van hoe uw privacy tijdens uw bezoek wordt gewaarborgd.

Informatieverzameling

Op deze website wordt op de twee manieren informatie verzameld:

- indirect met de technologie van onze website;

- direct wanneer u ons informatie geeft.

Onze internettoeganglogs zijn een voorbeeld van informatie die we indirect over u verzamelen. Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw internetadres automatisch opgeslagen in onze internettoeganglogs. Cookies zijn een voorbeeld van informatie die we direct van u verkrijgen. Een cookie is een klein informatiebestand dat informatie over uw websitebezoek opslaat en oproept. Voorbeelden zijn: hoe u op de website terecht kwam, hoe u op de website navigeerde en welke informatie u bekeken heeft. De door ons gebruikte cookies identificeren u alleen met een nummer. Als u niet wilt dat een cookie informatie verzamelt, kunt u aan uw internetprovider vragen hoe u een cookie in het daarvoor bestemde menu in uw browser uit kunt zetten.

Informatiegebruik

We analyseren de op deze website verkregen informatie om te bepalen hoe doeltreffend onze website is en om de dienstverlening voor gebruikers aan te passen of te verbeteren. Als de informatie die we van u verkrijgen, voor een ander doel gebruikt wordt, stellen wij u hiervan op de hoogte ten tijde van het verzoek om informatie. U kunt uw verzoek dan afbreken, waardoor er geen informatie over u verzameld wordt.

Informatiebescherming

Online Education Pty. Limited verkoopt uw informatie niet aan derden. Online Education Pty. Limited kan informatie met derden delen, maar alleen als de betreffende informatie direct door u gegeven is en u van tevoren op de hoogte bent gesteld dat de informatie wordt vrijgegeven.