Privacy

Deze website wordt beheerd door Online Education Pty. Limited. Hieronder volgt een overzicht van hoe uw privacy tijdens uw bezoek wordt gewaarborgd.

Informatieverzameling

Op deze website wordt op de twee manieren informatie verzameld:

- indirect met de technologie van onze website;

- direct wanneer u ons informatie geeft.

We verzamelen analytische gegevens, om na te gaan hoe bezoekers op Het Fotografieinstituut terecht zijn gekomen, of om de effectiviteit van advertenties te meten. Deze gegevens worden verzameld op een geaggregeerd niveau en zijn niet op individueel niveau zichtbaar. Bij het verzamelen van deze analytische gegevens worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Uw IP-adres onthouden we alleen, geanonimiseerd, voor technische doeleinden, zoals het detecteren van problemen op de site en voor het tegengaan van misbruik. Cookies zijn een voorbeeld van informatie die we direct van u verkrijgen. Een cookie is een klein informatiebestand dat informatie over uw websitebezoek opslaat en oproept. Voorbeelden zijn: hoe u op de website terecht kwam, hoe u op de website navigeerde en welke informatie u bekeken heeft. De door ons gebruikte cookies identificeren u alleen met een nummer. Als u niet wilt dat een cookie informatie verzamelt, kunt u aan uw internetprovider vragen hoe u een cookie in het daarvoor bestemde menu in uw browser uit kunt zetten.

Informatiegebruik

We analyseren de op deze website verkregen informatie om te bepalen hoe doeltreffend onze website is en om de dienstverlening voor gebruikers aan te passen of te verbeteren. Als de informatie die we van u verkrijgen, voor een ander doel gebruikt wordt, stellen wij u hiervan op de hoogte ten tijde van het verzoek om informatie. U kunt uw verzoek dan afbreken, waardoor er geen informatie over u verzameld wordt.

Gebruik door kinderen/minderjarigen

De diensten aangeboden op deze website zijn in het algemeen geschikt bevonden voor gebruikers boven de 16 jaar. Als u onder de 16 jaar bent hebt u toestemming van een ouder of voogd nodig voor het gebruik van deze website alsook moeten zij de toestemming geven voor het opslaan, gebruiken en vrijgeven van de persoonlijke gegevens door ons, zoals vermeld in het privacybeleid. De toestemming van uw ouder of voogd moet voorzien worden, alvorens het verstrekken van persoonlijke informatie.

Informatiebescherming

Online Education Pty. Limited verkoopt uw informatie niet aan derden. Online Education Pty. Limited kan informatie met derden delen, maar alleen als de betreffende informatie direct door u gegeven is en u van tevoren op de hoogte bent gesteld dat de informatie wordt vrijgegeven.

Europese Algemene Regelgeving in verband met Gegevensbescherming

Online Education Pty. Limited zet zich er voor in om te zorgen dat alle verzamelde gegevens worden beschermd in alle aspecten van onze organisatie, volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Internationaal bekend als de GDPR-wet.

We blijven ernaar streven om ter voor te zorgen dat:

  • Persoonsgegevens eerlijk, rechtmatig en op een transparante manier verwerkt worden
  • Persoonlijke gegevens alleen verzameld en verwerkt worden voor specifieke en wettelijke doeleinden
  • Verwerkte gegevens adequaat, relevant en niet overdreven zijn
  • Verwerkte gegevens juist zijn en waar nodig bijgewerkt worden zodat ze up to date zijn
  • Persoonlijke gegevens niet langer dan nodig bewaard worden
  • Persoonlijke gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de rechten van de persoon
  • Persoonlijke gegevens veilig bewaard worden
  • Persoonlijke gegevens niet overgedragen worden aan een derde partij

Rechtsgeldigheid van verwerking:

Raadpleeg de rubriek 'Verzameling van informatie', 'Gebruik van informatie' en 'Bescherming van informatie' en de informatie die wordt bewaard in deze delen van ons privacy beleid.

Wordt er persoonlijke informatie overgedragen buiten de grenzen van de Europese Unie?

Ja, persoonlijke informatie met betrekking tot geregistreerde gebruikers en klanten binnen de EU kan buiten de EU worden overgedragen in twee situaties:

Gebruikersgegevens worden ge├╝pload naar en opgeslagen op onze beveiligde servers in de VS. Die worden onderhouden door WEBNX. WEBNX heeft een uitgebreide expertise in het beschermen van gegevens, het strijden voor privacy en het naleven van complexe voorschriften, en helpt zo de naleving van Online Education Pty. Limited te ondersteunen met de eisen van de GDPR.

In de meeste gevallen worden persoonlijke gegevens van al onze studenten en gebruikers (inclusief diegenen die in de EU wonen) verzameld, geopend en beheerd door onze internationale dienstverlening en studentensupportteams over de hele wereld. Online Education Pty. Limited heeft standaard contractbepalingen geïmplementeerd voor al het personeel dat verbonden is met de organisatie om de overdracht van gegevens van gebruikers en studenten te beschermen. We houden ons aan deze strikte principes om ervoor te zorgen dat alle werknemers en onderaannemers zich ten strengste houden aan alle wettelijke verplichtingen van de AGV-wet en de methodes die Online Education Pty Limited inzet om de data van gebruikers en studenten te beschermen.

Online Education Pty. Limited

The Mark
Fascinatio Boulevard 220
3065 WB Rotterdam

 

Gratis Prospectus Downloaden