Algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt een bindende overeenkomst gesloten tussen u en Het Fotografieinstituut ('FI').

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in om het cursusgeld ('Cursusgeld') te betalen voor de cursus die u heeft uitgekozen voor deze Studieovereenkomst ('Cursus'). Na ontvangst van het Cursusgeld stemt FI ermee in om:

1. u alle lessen en opdrachten te leveren die FI voor uw Cursus heeft vermeld ('Cursusmateriaal');

2. uw opdrachten na te kijken en te beoordelen met een cijfer;

3. vragen over uw Cursus te beantwoorden; en

4. een diploma te verstrekken, nadat u alle opdrachten met succes heeft afgerond.

Materiaal dat niet vermeld is als Cursusmateriaal voor uw Cursus, valt niet onder het Cursusgeld. FI merkt op dat u wellicht in aanvulling op het Cursusmateriaal voor uw eigen apparatuur dient te zorgen, d.w.z. een camera. Mits alle opdrachten met succes zijn afgerond en het volledige Cursusgeld is betaald, verstrekt FI u een diploma voor uw Cursus.

Wanneer u verder komt in de Cursus en uw opdrachten inlevert, krijgt u geleidelijk toegang tot het Cursusmateriaal. FI behoudt zich het recht voor om geen Cursusmateriaal te verstrekken, mocht u een deel van het Cursusgeld niet betalen indien en wanneer dit verschuldigd is. Als u in termijnen betaalt, dient u elke termijn voor of op de uiterste betaaldatum te voldoen.

Als u een termijn niet op de uiterste betaaldatum voldoet, is het totale uitstaande Cursusgeld onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd, ongeacht hoe ver u met de Cursus gevorderd bent.

U mag de eerste twee lessen en de eerste opdracht zonder enige verplichting zeven dagen bekijken. Als u om wat voor reden dan ook besluit te stoppen, dan kunt u binnen zeven dagen voor een volledige restitutie naar Het Fotografieinstituut e-mailen.

Het door FI verstrekte Cursusmateriaal wordt uw eigendom. De inhoud van het Cursusmateriaal, met inbegrip van copyright en alle andere soortgelijke intellectuele eigendomsrechten daarin, blijven echter het eigendom van FI, Online Education Pty. Limited of een aangewezen derde. U mag geen enkel deel van het Cursusmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FI vermenigvuldigen.

Uw Cursus duurt 24 weken. Mocht u de Cursus niet binnen het opgegeven tijdsbestek voltooien, dan wordt uw Cursus automatisch met nogmaals 24 weken verlengd. U mag maximaal een jaar over de voltooiing van uw Cursus doen.

FI is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen of kortingen van derden die door de betreffende derde partij worden ingetrokken.

Het Fotografieinstituut is een dochteronderneming van Online Education Pty. Limited.