In samenwerking met UNICEF zal Het Fotografieinstituut voor elke inschrijving €3 doneren aan de kinderen die door het conflict in Syrië zijn getroffen. Dit geld zal bijdragen aan een veilige opleiding voor de kinderen in het door oorlog verscheurde Syrië.

Vorig jaar heeft UNICEF 2.239.884 Syrische kinderen bijgestaan met onderwijs.

Een op de drie scholen kan niet worden gebruikt in Syrië omdat de gebouwen zijn verwoest of onbruikbaar zijn gemaakt. Dit, aangevuld met het gebrek aan essentiële leermaterialen in de resterende scholen, creëert een aanzienlijke belemmering voor de opvoeding van deze kinderen.

Het doel is om dit jaar veilig onderwijs aan 1,2 miljoen kinderen in Syrië te bieden. Dit omvat het leveren van faciliteiten, schoolmeubilair, gekwalificeerde leraren, rehabilitatie, veilige leeromgevingen en leermaterialen.

We zijn zeer bevoorrecht om hier samen met Unicef aan te werken.

Op 12 mei 2017 in Aleppo in Syrië, Abdullah [naam veranderd] (beneden), 15 jaar oud, studeert in een UNICEF-opvangcentrum voor kinderen die de nationale examens afleggen. Abdullah voelde dat hij alles verloren had toen zijn school op het platteland gesloten werd. Hij begon met werken op een landbouwbedrijf om zijn familie financieel te helpen. "Ons leven veranderde aan het begin van dit schooljaar toen er een school heropend werd, helaas werden we toen met een ander probleem geconfronteerd; er waren geen leerkrachten meer om ons te helpen. Ze waren allemaal gevlucht, “, aldus Abdullah. Maar met dank aan een gepensioneerde wiskundeleraar hebben de studenten hun examens kunnen afleggen. Ondanks alle moeilijkheden is deze leraar is in staat geweest om de Abdullah en zijn vrienden voor te bereiden. Daarna zijn ze op pad gegaan om de gevaarlijke reis naar het examencentrum te maken.

Terwijl schoolkinderen in andere landen zich voorbereiden op het einde van het schooljaar en vakantietijd, bereiden Syrische kinderen zich voor om door een conflictzone te reizen om hun examens af te leggen. In mei en juni 2017 hebben bijna een half miljoen Syrische kinderen hun nationale examens afgelegd. Ongeveer 10.689 kinderen kwamen uit de moeilijk bereikbare en belegerde gebieden. Dit aantal was slechts een derde van de 36.017 kinderen die zich daadwerkelijk hadden aangemeld voor het afleggen van de examens. Velen konden de examencentra niet bereiken. Deze kinderen riskeerden hun leven, het oversteken van een groot aantal checkpoints waar ze ondervraagd werden door gewapende mannen. Velen lieten hun familie achter en moesten urenlang alleen lopen om de examencentra te bereiken. Hier waren kinderen bij die een jaar of langer niet naar school waren geweest.

UNICEF ondersteund deze kinderen door het toereiken van beurzen en transport kosten, alsmede uitgaven voor het dagelijks leven en om schuilplaatsen te vinden dicht bij de examencentra. Om kinderen te helpen met het voorbereiden van hun examens, heeft UNICEF extra studiehulp en studiesessies georganiseerd. UNICEF heeft ook kinderen met psychologische steun geholpen om hen te helpen met de trauma’s die zij als gevolg van het conflict ondervinden. Studenten ontvingen ook persoonlijke hygiënekits om tijdens hun verblijf in het opvangcentrum te wassen en schoon te blijven.

Na meer dan zes jaar van de oorlog, gaan ongeveer 1,75 miljoen kinderen niet naar school. Sommige kinderen hebben nog nooit een klaslokaal gezien. Onderwijsfaciliteiten worden nog steeds aangevallen in het land. Een van de drie scholen zijn beschadigd. Samen met haar partners en biedt UNICEF onderwijsmateriaal en handboeken, herbouwt scholen en leid leerkrachten op om hun leermogelijkheden uit te breiden. In 2016 bereikte UNICEF in Syrië ongeveer 3 miljoen kinderen met onderwijs. UNICEF heeft ook een reeks informele onderwijshulpmiddelen ontwikkeld, zoals fast tracked curriculum en zelfstudiemateriaal om zo snel mogelijk de gemiste studietijd bij te werken. Nationale examens halen is een toegangspoort tot hoger onderwijs en een betere toekomst.